ESK 2016 aasta juulikuu võitja "Õhus on elektrit"

Autor: Valdo Kanemägi

ESK 2016 aasta maikuu võitja "Emajõe kallastel..."

Autor: Viljar Sukk

ESK 2016 aasta juunikuu fotokonkursi võitja
"Augustipäike võtab rohkem vaeva, kuid püsib kauem peal"

Autor: Jan Garshnek

ESK 2016 aasta juunikuu fotokonkursi võitja "Jaani hommik"

Autor: Kaspar Noormets

Klubi

Eesti Saabiklubi - (taas)asutati aastal 2007, saabnet.ee foorumi taustal tekkinud saabisõprade poolt.
 
Asutajad:
     Kalvi Nõmme
     Raivo Sell
     Erki Suurküla
     Ivo Aasma
     Lauri Rood
     Alo Noormets
     Sander Türk
     Andres Teder
     Edvin Kangro
     Paul Randrüt

MTÜ Eesti Saabiklubi a/a Swedbank 221034963675
IBAN: EE232200221034963675


Eesti Saabiklubi põhikiri (PDF)

 
Järgnevalt on ära kirjeldatud Saabiklubiga liitumise protseduurid ja reeglid.

Saabiklubi liitumisavaldusi võetakse vastu nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. Mõlemal juhul peab liikmeks astuda sooviv isik täitma avaldusel kõik väljad, lisama avaldusele endast ühe (arusaadava) pildi ja avalduse enda poolt (digi)allkirjastama.

Lisaks sellele tahaksime me väga teada, miks Te soovite klubi liikmeks astuda. E-maili teel saadetud avalduse puhul kirjutage see kohe kirja sisse, paberil saadetud avalduse puhul kirjutage see avalduse juurde (teisele küljele näiteks) või saatke lihtsalt e-mail lisaks (avaldus(ät)saabiklubi(punkt)ee).
 
Uued avaldused vaadatakse läbi MTÜ juhatuse poolt vähemalt kord kuus (tavaliselt kuu lõpus), vajadusel ka tihedamini. Kõiki avalduse esitanud isikuid teavitab juhatus avalduse rahuldamisest / mitterahuldamisest personaalselt ning avalduse rahuldamise korral edastab liikmeks astuda soovijale ka pangaandmed MTÜ sisseastumismaksu (15 eurot, alates 01.01.2021 on sisseasumismaks ja liikmemaks 35€) tasumiseks. Juhul kui sisseastumismaks ei laeku 1 kuu jooksul liikmeks astuda sooviva isiku teavitamisest, jätab juhatus avalduse käiguta ja liikmeks astuda sooviv isik MTÜ liikmeks ei saa. Liikmeks astuda sooviv isik loetakse MTÜ täieõiguslikuks liikmeks juhul, kui tema liitumisavaldus on MTÜ juhatuse poolt rahuldatud ja ta on tasunud MTÜ-le sisseastumismaksu.
 
Vastavalt 2020. aasta üldkoosoleku otsusele kehtestati alates 01.01.2021. Eesti Saabiklubi liikme aastamaksuks 35 EUR.   
 
Liitumisavalduse täitmine.

Paberkandjal postiga saatmisel:
 


Avaldus ümbrikusse ja ümbrik posti aadressile:
MTÜ Eesti Saabiklubi
Vabaduse pst 94
11619 Tallinn